Paletové automaty PALOMAT

07.02.2022

PALOMAT zajišťuje automatické stohování a destohování palet. Zvyšuje efektivitu paletového toku, zlepšuje organizaci pracoviště a eliminuje ruční manipulaci s paletami. Výrazně snižuje počet zranění na pracovišti, způsobených při ručním zdvihání a přesouvání těžkých palet, čímž vytváří ergonomické pracovní prostředí, šetří náklady na ošetřovné a minimalizuje riziko poškození palet vlivem nevhodného skladování. 

Veškerá manipulace s paletami probíhá v úrovni podlahy a v závislosti na zvoleném provedení dokáže stohovat a destohovat až 5 palet najednou. Umožňuje vložení nebo vyjmutí celého stohu palet (15 nebo 25 kusů) a při dosažení maximálního počtu palet v režimu stohování automaticky složí celý stoh palet na podlahu pro snadný odběr pomocí ručního, stohovacího nebo vysokozdvižného vozíku. Většina modelů je napájena elektřinou ze zásuvky 230V, automat tak v případě změny paletového toku snadno přemístíte na novou pozici. K dispozici také v provedení na stlačený vzduch.  

Základní modely zvládají běžné palety různých rozměrů, každý z automatů však lze upravit na míru dle požadavků. Ruční ovládání probíhá přes dotykový panel umístěný na bočnici stroje, při spuštění automatického režimu pak pracuje zcela sám, bez potřeby mačkání tlačítek ovládání. K dispozici je široká nabídka příslušenství a doplňků, které pomohou s optimalizací bezpečnosti a práce s automatem. Vybrané modely lze umístit do prostředí s teplotou až -25°C.

Více informací naleznete na www.albertina-handling.cz