(R)evoluce potravinářského obalového průmyslu

(aneb jak vytvořit modernější a efektivnější proces) 

Zboží a výrobky musí být chráněny a uchovány, pokud se mají dostat z místa, kde byly vyrobeny, na místo, kde jsou používány. A přestože moderní obaly odvádějí při ochraně obsahu pozoruhodnou práci, chytré společnosti nyní chápou, že bezpečnost obalů musí začít mnohem dříve v procesu.

NEUSTÁLE SE MĚNÍCÍ ODVĚTVÍ BALENÍ POTRAVIN

Lidé řeší problémy s obaly téměř po celou dobu existence civilizace. Některé z nejkrásnějších předmětů v našich muzeích - hliněné nebo hliněné nádoby a nádoby - totiž představují naše dávné snahy o vytvoření vhodných obalů.

Obaly potravinářských výrobků prošly v průběhu let rozsáhlou proměnou, od doby kamenné až po průmyslovou revoluci a dále, přičemž postupné vlny technologií vytvářely lepší a účinnější obaly. A přestože se obaly od dob keramiky z doby kamenné a starověkých skleněných nádob jistě značně vyvinuly a přešly od upravené morušové kůry k moderním nádobám z kovu, plastu a dalších materiálů, primární problémy zůstávají. Obaly mají chránit svůj obsah před povětrnostními vlivy, prodlužovat životnost a omezovat kontaminaci. Předtím, než se mu to podaří, se však musí bezpečně dostat z výrobního závodu ke spotřebiteli. 

Pokračování článku najdete na www.albertina-handling.cz